Glasleverantör

Vi använder oss av kvalitetsglas från Rodenstock. Rodenstocks glas står för en avancerad teknik och en enastående kvalitet. Du väljer prisnivå som passar dig.

DNEye skanner från Rodenstock

Med hjälp av vår DNEye skanner från Rodenstock mäter vi dina ögon mer detaljerat och specifikt än någonsin.

Dneye skanner är världsunik med mer än 7.000 mätpunkter som överförs till dina individanpassade glasögon.  Läs mer om den här

Vi är ensamma i Trelleborg om denna teknik. 

När du sedan har valt båge så kan vi mäta i vår ImpressionIST hur bågen sitter i ditt ansikte och hur ögat sitter i relaterat till glasytan i bågen. Det gör att vi kan skräddarsy en lösning för just dina ögon. 

Sex steg till B.I.G. Vision™-upplevelsen

DNEye™ Scanner

Hos Optiker Tillgren använder vi DNEye™-skannern för att fastställa måtten på dina ögon.

Mätning av ögonparametrar

Dina ögonparametrar mäts för att skapa en exakt återgivning som används under tillverkningsprocessen.

Beräkning av mått för individuella ögon

Vi skickar informationen till Rodenstock där våra patenterade beräkningar används för att skapa en biometrisk datauppsättning.

Konstruktion av den biometriska ögonmodellen

Dessa data används för att skapa en unik biometrisk modell av dina ögon.

Digital överföring av data till glas

Modellerna av dina ögon används i glasutformningen och överförs till glaset under tillverkningen. Varje glas anpassas enligt de biometriska parametrarna.

Biometric Intelligent Glasses™

Bara några få dagar efter den första konsultationen skickas dina nya glas integrerade med biometrisk intelligens till Optiker Tillgren där glasen slipas in i din båge.

Skyddsglasögon

Var rädd om dina ögon och dina vanliga glasögon, använd skyddsglasögon när du arbetar.
Våra skyddsglasögon från Uvex är godkända enligt EN 166 och uppfyller kraven i PPE Regulation 2016/425. 

Du kan välja mellan ett 30 tal olika skyddsbågar, plast och metall, alla är godkända med den högsta skyddsklassen “F”.  

Det är viktigt att bågen är rätt storlek till dig och sitter som den skall, så att du kan ägna din uppmärksamhet till det du vill arbeta med. Flera olika glasdesigner för varje individuellt behov. Singel, progressiva, bifokala och närprogressiva glas.